Zmiażdżenie u poszkodowanego

 

Jest to uszkodzenie części ciała przez ciężki element, który nieodwracalnie niszczy tkanki organizmu. Jeżeli nie ma potrzeby ewakuacji, nie przenosimy poszkodowanego z miejsca wypadku.

 
Postępowanie ratownika

1)    Zabezpieczenie się przez rękawiczki przed kontaktem z krwią poszkodowanego,
2)    Założyć opaskę uciskową tuż nad urazem (4-5cm szeroka np. pasek, chusta trójkątna), zapisać obok (może być na ciele poszkodowanego) godzinę założenia.