Zawał serca u poszkodowanego

 

Jest to martwica mięśnia sercowego spowodowana długotrwałym niedokrwieniem.
Objawami zawału  mięśnia sercowego są najczęściej: Krótkie, szybkie oddechy, bladość i potliwość skóry, promieniujący ból w okolicach mostka, żuchwy, przedramienia, pleców, barku, silny lęk oraz nieregularna praca serca.

 

Postępowanie ratownicze:
a)    zabezpieczenie się przez rękawiczki przed kontaktem z krwią poszkodowanego,
b)    dostarczyć dopływ świeżego powierza.
c)    ułożyć poszkodowanego w pozycji półsiedzącej i poluzować ścisłe części ubrania
d)    wezwać pomoc,
e)    stosować oddech relaksacyjny,
f)    udzielenie choremu wsparcia psychicznego,
g)    zabezpieczyć choremu komfort psychiczny (tłum gapiów, temperatura otoczenia),
h)    proszenie chorego, by co jakiś czas odkasływał (zapobiega to nagłemu zatrzymaniu się serca przy występujących w zawałach zaburzeniach rytmu serca).