Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

1)    wezwać fachową pomoc
2)    dbać o drożność dróg oddechowych
3)    dbać o komfort termiczny poszkodowanego
4)    dbać o komfort psychiczny poszkodowanego
5)    pozostać na miejscu zdarzenia
6)    kontrolować oddech co 1 minutę
7)    nie poruszać poszkodowanego bez potrzeby
8)    nie podawać leków
9)    nie podawać niczego do jedzenia, do picia

 

Uwaga!
Zmiana pozycji poszkodowanego jest konieczna jedynie gdy:

 

1)    brak oddechu poszkodowanego
2)    istnieje bezpośrednie zagrożenie na miejscu wypadku i konieczna jest ewakuacja (zawsze na plecach!)

 

Zasady zabezpieczenia dla ratownika
1)    rękawiczki ochronne
2)    maseczka do sztucznego oddychania

 

Zasady zastosowania pozycji bocznej ustalonej

Pozycję boczną ustaloną (bezpieczną) stosujemy gdy:
1)    odchodzimy od poszkodowanego  (np. aby wezwać pomoc)
2)    poszkodowany ma niekontrolowane wydzieliny (treść żołądka, krew, ślinotok)

 

Ocena stanu poszkodowanego
Ocena przytomności
1)    próba nawiązania kontaktu słownego (np.: halo, proszę otworzyć oczy, czy Pan/Pani mnie słyszy)
2)    próba nawiązania kontaktu dotykiem(np.: poklepanie po ramieniu)

 

Ocena oddechu
1)    udrożnić drogi oddechowe przez odchylenie głowy do tyłu,
2)    badanie oddechu trzema zmysłami (przez minimum 10 sekund lub do 2 wydechu):
a)    widzę ( obserwuję ruch klatki piersiowej)
b)    słyszę (słuchać szmery z dróg oddechowych)
c)    czuję (wyczuć ciepło wydychanego powietrza)
Jeżeli poszkodowany jest w innej pozycji niż leżenie na plecach należy zmodyfikować sposób badania oddechu (np. wierzchem dłoni).

 

Wezwanie pomocy
Po ocenie stanu poszkodowanego wykonać telefon do wykwalifikowanych służb w zależności od potrzeby.