Zadławienie u poszkodowanego

 

Jest to stan, w którym ciało obce blokuje światło tchawicy uniemożliwiając oddychanie. Poszkodowany sinieje, ma uczucie duszenia się, pokrywa się potem i ma przyspieszoną akcję serca. Może dojść do bezdechu, zatrzymania akcji serca i śmierci.

 

Postępowanie ratownika:
1) Jeżeli poszkodowany jest przytomny należy:
a)    5 x uderzyć miedzy łopatki (najlepiej gdy poszkodowany jest pochylony w przód) lub,

b)    zastosować manewr Heimlich tzn. obejmujemy poszkodowanego oburącz za brzuch i uciskamy okolicę ,,splotu słonecznego’’ ruchem haczykowatym pod wyrostkiem mieczykowatym mostka. Powoduje to gwałtowne uciśnięcie przepony a w efekcie kaszel
2) Jeżeli poszkodowany jest nieprzytomny należy:
a)    wyjąć widoczne elementy z jamy ustnej
b)    udrożnić drogi oddechowe
c)    wykonać 5 oddechów ratowniczych
d)    rozpocząć RKO (30 ucisków – 2 wdechy)

 

Uwaga!
1)    przy uderzeniu między łopatki osoba poszkodowana nie unosi rąk do góry, gdyż powoduje to możliwość przemieszczenia się ciała obcego głębiej,
2)    jeżeli wykonujemy RKO to po serii uciśnięć na klatkę piersiową (30) sprawdzamy, czy ciało obce nie zostało odksztuszone.