Wybrane zagadnienia dotyczące pomocy przedlekarskiej

 

Etapy udzielania pierwszej pomocy
1)    ocena sytuacji
2)    zabezpieczenie miejsca zdarzenia
3)    ocena stanu poszkodowanego
4)    wezwanie pomocy
–    999 – Pogotowie Ratunkowe
–    112 – Centrum Powiadamiania Ratunkowego
–    998 – Straż Pożarna
–    997 – Policja
5)    udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej według potrzeby

Treść wezwania pomocy

 

  1. podać koniecznie miejsce zdarzenia,
  2. powiedzieć co się stało,
  3. podać w/g swojej obiektywnej oceny stan poszkodowanych,
  4. podać liczbę poszkodowanych,
  5. podać po rozpoznaniu wiek i płeć poszkodowanych,
  6. podać imię i nazwisko zgłaszającego i numer telefonu zwrotny,
  7. PAMIĘTAJ ! NIGDY NIE ODKŁADAJ PIERWSZY TELEFONU.