Wstrząs u poszkodowanego

 

Jest to Zespół objawów niedotlenienia narządów i tkanek, który może się wiązać z bezpośrednim zagrożenie dla życia i zdrowia, gdyż w stanie wstrząsowym poszkodowany jest narażony na gwałtowna utratę ciepłoty ciała – bez względu na temperaturę otoczenia.

 
Przyczyną wstrząsu może być:

1)    obfity krwotok,
2)    rozległe oparzenia, co prowadzi do odwodnienia,
3)    rozległy zawał serca i niedotlenienie dużych tkanek,
4)    silne reakcje uczuleniowe.

 
Objawami wstrząsu mogą być:
1)    bladość skóry,

2)    dreszcze,
3)    płytki, szybki oddech,
4)    potliwość,
5)    suchość błon śluzowych,
6)    utrata przytomności.

 

Postępowanie ratownicze:
a)    zabezpieczenie się przez rękawiczki przed kontaktem z krwią poszkodowanego,
b)    wezwać pomoc,
c)    próba usunięcia przyczyn wstrząsu (np. zatamowanie krwawienia),
d)    okrycie poszkodowanego folią życia lub pledem,
e)    badanie oddechu i jego kontrola,
f)    zwilżenie ust (bez pojenia!).