Wstrząs u poszkodowanego

Jest to Zespół objawów niedotlenienia narządów i tkanek, który może się wiązać z bezpośrednim zagrożenie dla życia i zdrowia, gdyż w stanie wstrząsowym poszkodowany jest narażony na gwałtowna utratę ciepłoty ciała – bez względu na temperaturę otoczenia.

 

Przyczyną wstrząsu może być:

 • obfity krwotok,
 • rozległe oparzenia, co prowadzi do odwodnienia,
 • rozległy zawał serca i niedotlenienie dużych tkanek,
 • silne reakcje uczuleniowe.

 

Objawami wstrząsu mogą być:

 • bladość skóry,
 • dreszcze,
 • płytki, szybki oddech,
 • potliwość,
 • suchość błon śluzowych,
 • utrata przytomności.

 

 

Postępowanie ratownicze:

 • zabezpieczenie się przez rękawiczki przed kontaktem z krwią poszkodowanego,
 • wezwać pomoc,
 • próba usunięcia przyczyn wstrząsu (np. zatamowanie krwawienia),
 • okrycie poszkodowanego folią życia lub pledem,
 • badanie oddechu i jego kontrola,
 • zwilżenie ust (bez pojenia!).

 

Jak każdą umiejętność, tak i umiejętności udzielania pierwszej pomocy należy okresowo ćwiczyć. Zapraszamy zatem na prowadzone przez nas w Warszawie szkolenia z pierwszej pomocy.