Wprowadzenie do tematu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Podstawowe pojęcia

Pierwsza pomoc przedmedyczna – przedlekarska to czynności ratownika ( osoby udzielającej pierwszą pomoc ) prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb.
Pacjent w stanie zagrożenia życia: jest wtedy, gdy jego podstawowe funkcje życiowe, takie jak krążenie i oddychanie, uległy poważnemu zaburzeniu w następstwie urazu lub nagłej choroby o ciężkim przebiegu. Do tej grupy wlicza się również tych pacjentów, u których istnieje poważne zagrożenia zaburzenia podstawowych funkcji życiowych.
Funkcje Życiowe pod tym pojęciem mieszczą się takie funkcje, jak:

  • oddychanie, tzn. pobieranie tlenu z otoczenia i oddawanie do środowiska dwutlenku węgla,
  • praca serca i układu krążenia, tj. transportu tlenu i substancji odżywczych do komórek i odprowadzanie z komórek zbędnych produktów przemiany materii,
  • regulacja składu płynów ustrojowych, tzn. zawartości wody i elektrolitów. (poz. 1)

 

Do stanu nagłego zagrożenia życia poszkodowanego w wypadku może dojść w następstwie:

  • uszkodzeń w przebiegu różnorakich urazów,
  • ostrych schorzeń zagrażających życiu pacjenta,
  • zatruć.(poz.1)

 

Reanimacja – zespół czynności ratunkowych (oddech zastępczy, masaż serca, elektroterapia, farmakoterapia), mających na celu utrzymanie lub przywrócenie transportu tlenu do tkanek, w wyniku których u poszkodowanego powróciła spontaniczna czynność serca, spontaniczna (lub wspomagana) czynność oddechowa i czynność ośrodkowego układu nerwowego (mózgu).
Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa (RKO/ang. CPR) – zespół czynności ratunkowych (oddech zastępczy, masaż serca, elektroterapia, farmakoterapia), mających na celu utrzymanie lub przywrócenie transportu tlenu do tkanek, w wyniku których u poszkodowanego powróciła spontaniczna czynność serca i spontaniczna (lub wspomagana) czynność oddechowa.

 

Jak każdą umiejętność tak i umiejętności udzielania pierwszej pomocy należy ćwiczyć. Zapraszamy zatem na prowadzone przez nas szkolenia z pierwszej pomocy.