Prawne podstawy udzielania pomocy

 

Obowiązek każdego człowieka do udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu jest określony artykułem 162 § 1 kodeksu karnego, zgodnie z którym, kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.