Porażenie prądem elektrycznym

 

Kontakt ze źródłem prądu elektrycznego może spowodować:
a)    oparzenie skóry,
b)    utratę przytomności,
c)    zatrzymanie akcji serca,
d)    śmierć.

 
Postępowanie ratownika:

1)    odłączyć źródło prądu,
2)    udzielić pierwszej pomocy w zależności od stanu poszkodowanego.
Uwaga!
Osoba porażona prądem nie odłączona od jego źródła jest dla ratownika równie niebezpieczna, jak samo źródło prądu.