Padaczka u poszkodowanego

 

Jest to choroba mózgu mająca podłoże neurologiczne o charakterze napadowym. Mogą być padaczki przebiegające z drgawkami całego ciała, z drgawkami wędrującymi lub bezdrgawkowe. Zawsze występuje utrata przytomności i amnezja wsteczna.

 
Postępowanie ratownicze:

a)    zabezpieczenie się przez rękawiczki przed kontaktem z krwią poszkodowanego,
b)    Zabezpieczyć poszkodowanego przed dodatkowymi urazami,
c)    Asekurować głowę i pięty,
d)    Nie tłumić drgawek,
e)    Nie wkładać niczego do ust.