Oparzenie u poszkodowanego

 

Jest to uszkodzenie ciała osoby poszkodowanej przez działanie czynnika parzącego, to jest:
1)    wysokiej temperatury (oparzenia termiczne),
2)    substancji chemicznych (oparzenia chemiczne),
3)    promieniowania (oparzenia popromienne),
4)    prądu.

 
W zależności od stopnia oparzenia możemy mieć do czynienia z różnymi objawami:

I stopień oparzenia (uszkodzenie naskórka) – powoduje ból i zaczerwienienie skóry.
II stopień oparzenia (uszkodzenie tkanki podskórnych) – powoduje ból, zaczerwienienie oraz powstają pęcherze wypełnione płynem surowiczym.
III stopień oparzenia jak w II stopniu oraz martwicę tkanki (może wystąpić rana oraz zwęglenie ciała).

 

 

Postępowanie ratownika
1)    zabezpieczyć miejsce zdarzenia (może wystąpić pożar),
2)    zabezpieczenie się przez rękawiczki przed kontaktem z krwią poszkodowanego,
3)    jeżeli to możliwe zdjąć jak najszybciej biżuterię i ubranie ( jeżeli ubranie jest ze sztucznego tworzywa ulegnie wtopieniu w ciało, wtedy go nie zdejmujemy, bo zejdzie razem ze skórą).
4)    schłodzić oparzone miejsce przez ok. 30 minut, chłodną, czystą wodą (temperatura wody ok. 20 stopni) w celu oziębienia tkanek głębiej położonych,
5)    położyć na miejsce oparzenia suchy, jałowy opatrunek.
Uwaga!
a)    nie zdejmuj ubrania, jeżeli przyległo do ciała,
b)    zawsze sprawdź, czy woda jest chłodna a nie gorąca,
c)    jeżeli opatrujemy poparzone palce należy włożyć pomiędzy nie gazę, aby się nie skleiły,
d)    jeżeli ktoś spożył substancję chemiczną nie prowokujemy wymiotów, aby nie podrażniać przewodu pokarmowego