Omdlenie u poszkodowanego

 

Jest to krótkotrwała utrata przytomności spowodowana niedotlenieniem mózgu.

 

Postępowanie ratownicze:
a)    położyć poszkodowanego na plecach,
b)    unieść nogi i ręce w celu dostarczenia krwi do mózgu,
c)    dostarczyć świeżego powietrza.