AED – Co to jest i jak ratuje życie

Życie jest największą wartością, którą należy chronić. Na pewno Państwo również się z tym zgodzą. Na szczęście postęp technologiczny dotyczy nie tylko elektroniki użytkowej, ale również dziedziny ratowania ludzkiego życia. Z biegiem lat staje się to coraz łatwiejsze i bardziej dostępne, niż dawniej. Czym jest urządzenie AED i dlaczego można powiedzieć, że ratuje życie?

 

Czym jest AED?

Ratowanie ludzkiego życia, mimo szeroko zakrojonej edukacji, wciąż jest dla wielu dziedziną, w której czują się niepewnie. Stres powoduje, że zdaje się to przerastać możliwości niejednego z nas. Urządzenie AED wychodzi naprzeciw zaistniałym potrzebom w dziedzinie pierwszej pomocy.

Defibrylacja to element reanimacji, przy którym wykorzystuje się działanie impulsu elektrycznego, mającego na celu pobudzenie serca do pracy lub przywrócenie jego prawidłowego rytmu. Wykonanie defibrylacji do trzech minut po utracie przytomności pozwala na uratowanie 50-70% przypadków, co sprawia że jest to najskuteczniejszy sposób pomocy w przypadku NZK – nagłego zatrzymania krążenia.

AED (z angielskiego: Automated External Defibrillator) to nic innego, jak mobilne urządzenie do defibrylacji. Jest to wysoce zaawansowane urządzenie, które wykorzystuje zarówno personel medyczny, jak i osoby nieposiadające wykształcenia medycznego. Może być użyty w zasadzie przez każdą osobę będącą świadkiem zatrzymania krążenia.

 

AED

 

AED to urządzenie, które podaje szereg poleceń głosowych wskazujących danej osobie, co powinna zrobić. Polecenia te są na tyle intuicyjne, że każdy powinien poradzić sobie z obsługą urządzenia. Posiada ono wbudowany automatyczny system analizy EKG. Urządzenie dokonuje analizy rytmu serca i oblicza siłę potrzebnego impulsu elektrycznego. Ponieważ AED dokonuje bardzo dokładnych pomiarów pracy serca, urządzenie generuje wyładowanie tylko w przypadku konieczności! Oznacza to, że używając AED nie zrobią Państwo nikomu krzywdy – jest to całkowicie bezpieczne urządzenie. Niektóre modele AED instruują również, jak prawidłowo wykonać RKO (resuscytację krążeniowo-oddechową).

Urządzenia AED są już w tysiącach miejsc w Polsce, umieszczone na terenach ogólnodostępnych. Informację o dostępności oraz dokładnej lokalizacji urządzenia możemy uzyskać od dyspozytora pogotowia ratunkowego. Znacznie ułatwia to udzielenie pomocy, w zasadzie w każdym miejscu w Polsce.

 

W jaki sposób użyć AED?

Szybkie działanie ma kluczowe znaczenie w ratowaniu ludzkiego życia. Każda minuta opóźnienia lub zwlekania z pomocą może skutkować poważnymi konsekwencjami dla zdrowia, a nawet śmiercią. Na szczęście przywracanie krążenia jest znacznie łatwiejsze z pomocą urządzenia AED. W jaki sposób mogą Państwo działać, mając go do dyspozycji?

  1. Na początku należy zbadać reakcję poszkodowanego, badając jego odruchy. Trzeba podjąć próbę komunikacji, udrożnić drogi oddechowe oraz sprawdzić, czy poszkodowany oddycha. W przypadku szybkiego oddechu bądź jego braku, należy wezwać pogotowie ratunkowe. Od dyspozytora medycznego należy uzyskać informację o lokalizacji najbliższego urządzenia AED. Nie można zostawiać poszkodowanego samego. Należy poprosić kogoś, aby przyniósł urządzenie.
  2. Przed użyciem defibrylatora należy rozpocząć resuscytację. W tym celu trzeba wykonać 30 uciśnięć i dwa wdechy.
  3. Wyjąć AED z opakowania i włączyć, wciskając duży, odznaczający się przycisk.
  4. Wyjąć elektrody i w razie konieczności podłączyć do urządzenia.
  5. Rozpiąć ubranie poszkodowanego dołączonymi do opakowania nożyczkami.
  6. Przykleić elektrody w miejscach, o których poinformuje urządzenie.
  7. W przypadku konieczności zastosowania defibrylacji, urządzenie zacznie odliczać do momentu naładowania kondensatorów. Nikt nie może w tym czasie dotykać poszkodowanego.
  8. Nacisnąć przycisk wykonujący defibrylację.
  9. Urządzenie co dwie minuty dokonuje analizy pracy serca, co pomoże ustalić konieczność dalszej defibrylacji czy raczej skupienie się na resuscytacji.

 

Urządzenie AED działa wyjątkowo intuicyjnie. Wystarczy dokładnie przestrzegać jego poleceń, a zaszkodzenie komuś w ten sposób jest niemożliwe. Defibrylatora nie należy odłączać aż do przyjazdu ratowników medycznych.

 

Pierwsza pomoc z defibrylatorem AED

Urządzenie AED to postęp w zakresie ratownictwa medycznego. Tak naprawdę każdy, kto jest świadkiem zdarzenia, w którym ktoś zostaje poszkodowany, może uratować czyjeś życie. Wysoka dostępność defibrylatorów AED pozwala na podjęcie szybkich i stanowczych działań.

 

To jest teoria i warto mimo wszystko odbywać cykliczne szkolenia pierwsza pomoc które powinny być powtarzane minimum co roku (aby nie wyjść z wprawy), na których przeprowadzane będą również szkolenia z obsługi AED.